Spłuczka do WC NARA 2032 DUET
Spłuczka do WC NARA 2032 DUET

Nazwa: Spłuczka do WC NARA 2032 DUET – Dual Flush Infrared System
Numer katalogowy: 160310 (bateryjny), 160410 (z zasilaczem 230/9V)

Opis

Zawór spłukujący do WC sterowany bezdotykowo z systemem DualFlush; działanie: spłuczka uruchamia się standardowo po odejściu użytkownika; czas płukania zależny od czasu przebywania w zasięgu czujnika; jeśli użytkownik korzysta z toalety krócej niż 1 minuta – płukanie odbywa się 3 litrami wody, jeśli dłużej – następuje pełne płukanie 6 l wody; płytka czołowa z odlewu metalowego, zabezpieczona przed demontażem niewidocznymi śrubami; do wbudowania w ścianę lub stelaż; zasilany przez zasilacz 230/9V z kablem długości 5 m lub z baterii litowej 9V; prosta instalacja, efektowny i neutralny design; przeznaczony do pracy pod ciśnieniem 0,5 –8 bar; posiada nowoczesną elektronikę pozwalającą na zmianę większości parametrów pracy: zasięg czujnika, opóźnienie działania, czas płukanie, płukanie co 24h, wyłączenie chwilowe podczas sprzątania—te parametry można zmieniać fabrycznym pilotem; posiada przycisk do manualnej obsługi w przypadku braku prądu lub konieczności dodatkowego płukania; posiada elektrozawór DN25—wodę należy doprowadzić przewodem DN25.

Atesty, certyfikaty, normy, gwarancje

  • Atest higieniczny PZH numer : HK/W/0396/01/2016
  • Produkt jest zgodny z europejską normą PN EN 15091: 2007, PN EN 816: 2000, zasilacz (jeśli występuje) jest zgodny z dyrektywą zharmonizowaną 2002/95/EC oraz wymaganiami RoHS i jest oznaczony symbolem CE (deklaracja zgodności z normą dostępna na żądanie)
  • Producent posiada certyfikat ISO 9001: 2008: „wytwarzanie elektronicznych wylewek, elektronicznych zaworów spłukujących i elektronicznych natrysków oraz komponentów składowych do nich”
  • Gwarancja producenta na ten produkt: 2 lata.