Termostatyczny zawór do pary EA1
Termostatyczny zawór do pary EA1

Nazwa: Termostatyczny zawór do pary EA1

Zastosowanie

Kontrola przemysłowych procesów ogrzewania różnych mediów z zastosowaniem pary wodnej. Szczególnie przydatne : ogrzewanie substancji łatwopalnych ( kontrola bez prądu elektrycznego )

Medium

Do pary lub gorącej wody.

Zalety

Prosta konstrukcja , brak zasilania zewnętrznego , łatwa instalacja , precyzja wykonania , trwałość.
Brak zjawisk burzliwych podczas procesu wstrzykiwania pary do wody ; całe ciepło parowania jest przejmowane przez wodę ; brak zjawisk burzliwych i hałasu .

Połączenia

Gwintowane , kołnierzowe lub mieszane.

Wymiary

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Działanie

długą sondę zaworu termostatycznego umieszcza się w ogrzewanym zbiorniku .
Sonda zawiera substancję o dużej rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur określonym zamówieniem . Zawór można za pomocą klucza wykalibrować na konkretną temperaturę z zakresu , który obejmuje dany czynnik . Osiągnięcie przez ogrzewane medium zadanej temperatury powoduje rozszerzenie się materiału sondy , co prowadzi do zamknięcia przepływu czynnika grzejącego ( pary )

Produkowane Modele

  • 1 wymiar przyłącza : 3/4”
  • 4 typy na 4 zakresy ciśnienia :
    Do 4 bar, do 5,5 bar, do 7 bar, do 8,5 bar

Przykładowe zastosowanie

Typowe schematy układów do ogrzewania wody przez wprowadzanie do niej pary :
Fig.1 zawór EA1 poniżej górnego poziomu cieczy ; konieczne instalowanie zaworu zwrotnego między EA1 a SIH Fig.2 zawór EA1 powyżej poziomu cieczy.
W razie potrzeby można umieszczać więcej niż 1 SIH , aby proces grzania przebiegał szybciej . Wszystkie inżektory zasilane są z jednej rury kontrolowanej zaworem EA1 jak pokazano na fig.3