Mieszacz HORNE-15

Nazwa: Mieszacz termostatyczny do wody użytkowej HORNE-15
Oznaczenie: H15-11B

Połączenia

Wejścia i wyjście ½” z zaciskami na rury miedziane 15 mm.

Zabezpieczenia

Filtry siatkowe i zawory zwrotne .

Normy i standardy

PN EN 1111 ,PN EN 1287 ,brytyjski certyfikat BuildCert : National Health Service Model Engineering Specifications D08 Thermostatic Mixing Valves , standard TMV3

Pole zastosowań

Obiekty wymagające najwyższych zabezpieczeń przeciw oparzeniom : przedszkola , żłobki, szkoły, obiekty służby zdrowia, domy opieki.

Parametry techniczne

 • Zakres nastaw temperatury wody : 35 – 50°C
 • Nastawa fabryczna : 41°C
 • Temperatura wody gorącej : 52 – 85°C
 • Minimalna różnica temperatury między wodą gorącą a zmieszaną : 5°C
 • Maksymalne ciśnienie statyczne : 10 bar
 • Ciśnienie robocze , dynamiczne : 0,2 – 5 bar
 • Wydajność : 25 l/min ( przy Δp = 10m H2O )
 • Mieszacz nie wymaga równych ciśnień zasilających ; producent zaleca jednak aby różnica ciśnień nie przekraczała 0,2 bar.

Wersje

 • H15-12B jak H15-11B ale z wieszakiem ściennym
 • H15-13B jak wyżej plus osłona z białego tworzywa
 • H15-21B jak H15-11B ale z zaworami odcinającymi kulowymi
 • H15-22B jak wyżej plus wieszak ścienny
 • H15-23B jak wyżej plus osłona z tworzywa
 • H15-11C i wszystkie wersje oznaczone jak powyżej z literką C zamiast B : wersje chromowane ( chrom techniczny)