Brodzik 700
Brodzik 700
Brodzik 700

Nazwa: Brodzik 700×700
Numer katalogowy: 0513010000—głęboki 55 mm ; 0513020000—głęboki 70 mm

Opis

Brodzik stalowy z przetłoczeniami przeciw poślizgowi , profilowany , wylot do syfonu standardowy ( 65 mm ) ; wytłoczony z jednego kawałka stali AISI304 grubości 1,2mm ; głęboki na 55 lub 70 mm ;

Przeznaczenie

Nadaje się jako wyposażenie łazienek w miejscach szczególnie narażonych na wandalizm , w tym : areszty , zakłady karne , dworce kolejowe , parkingi , kliniki psychiatryczne ( izolatki specjalne ) , itp. Wyrób poprawnie zainstalowany jest odporny na akty wandalizmu bez udziału narzędzi.

Atesty, certyfikaty, normy, gwarancje

  • Atest higieniczny PZH numer : HK/W/0655/01/2010
  • Produkt jest zgodny z normą PN EN 14527 + A1:2010 oraz dyrektywą zharmonizowaną 89/106/EEC i jest oznaczony symbolem CE (deklaracja zgodności z normą dostępna na żądanie)
  • Producent posiada certyfikat ISO 9001 : 2008 ( Engineering , manufacturingt and trading stainless steel products ) : „konstruowanie , wytwarzanie i handel produktami z nierdzewnej stali”.
  • Gwarancja producenta na ten produkt : 5 lat .