Brodzik MR
Brodzik MR

Nazwa: Brodzik MR
Numer katalogowy: 7 0513050000 : 800×800
0513060000—900×900

Opis

Brodzik stalowy z przetłoczeniami przeciw poślizgowi , profilowany , wylot do syfonu standardowy( 65 mm ) ; wytłoczony z jednego kawałka stali AISI304 grubości 1,5 mm ; głęboki na 15 mm ; umożli- wia łatwy dostęp ( bez progu ) ; przeznaczony do łazienek dla niepełnosprawnych , w tym dla osób na wózkach.

Przeznaczenie

Nadaje się jako wyposażenie łazienek w miejscach szczególnie narażonych na wandalizm , w tym : aresz- ty , zakłady karne , dworce kolejowe , parkingi , kliniki psychiatryczne (izolatki specjalne ) , itp. . Wyrób poprawnie zainstalowany jest odporny na akty wandalizmu bez udziału narzędzi .

Atesty, certyfikaty, normy, gwarancje

  • Atest higieniczny PZH numer : HK/W/0655/01/2010
  • Produkt jest zgodny z normą PN EN 14527 + A1:2010 oraz dyrektywą zharmonizowaną 89/106/EEC i jest oznaczony symbolem CE ( deklaracja zgodności z normą dostępna na żądanie )
  • Producent posiada certyfikat ISO 9001 : 2008 ( Engineering , manufacturingt and trading stainless steel products ) : „konstruowanie , wytwarzanie i handel produktami z nierdzewnej stali” .

Gwarancja producenta na ten produkt : 5 lat.