3

Pisuar kolektywny model „L”
Pisuar kolektywny model „L”

Nazwa: Pisuar kolektywny model „L”
Numer katalogowy: 0310210001 pisuar 1200mm
0310220001 pisuar 1800mm
0310230001 pisuar 2400mm

Opis

Pisuar do wbudowania w ścianę , tzw. „ściana płaczu” z nierdzewnej stali AISI304 , grubości 1,5 mm ; przystosowany do płukania wodą dostarczaną od ściany ; ścieki odprowadza w dół poprzez wylot uzbrojony w typowy gwint 11/2” ; produkt odporny na wandalizm ; zawiera dwa wyloty wody płuczącej ze stali nierdzewnej.

Atesty, Certyfikaty, Normy, Gwarancje

  • Atest higieniczny PZH numer : HK/W/0655/01/2010
  • Produkt jest zgodny z europejską normą EN 13407 : 2006 oraz dyrektywą zharmonizowaną 89/106/ EEC i jest oznaczony symbolem CE (deklaracja zgodności z normą dostępna na żądanie)
  • Producent posiada certyfikat ISO 9001 : 2008 ( Engineering , manufacturingt and trading stainless steel products ) : „konstruowanie , wytwarzanie i handel produktami z nierdzewnej stali”.
  • Gwarancja producenta na ten produkt : 5 lat .