Pisuar model BOOMERANG
Pisuar model BOOMERANG

Nazwa: Pisuar model BOOMERANG
Numer katalogowy: 0311060001 stal szczotkowana

Opis

Pisuar do powieszenia na ścianie z nie- rdzewnej stali AISI304 , grubości 1,2 mm ; przystosowany do płukania wodą dostarczaną od ściany ; ścieki odprowadza do ściany ; w komplecie wbudowany syfon DN40 ; kompletna zabudowa syfonu oraz mocowań ; montaż na ścianie bardzo prosty : wiesza się go na 2 śrubach lub hakach ; do montażu i serwisu pisuar posiada rewizję zabezpieczoną specjalnymi śrubami ; pro- dukt odporny na wandalizm ; model zasila- ny od ściany wyposażony jest w wężyk 1/2” do doprowadzenia wody ; pisuar ma stalowy wylot wody płuczącej ; przystoso-
wany do płukania 2 litrami wody.

Atesty, certyfikaty, normy, gwarancje

  • PZH numer : HK/ W/1138/02/2014
  • Produkt jest zgodny z europejską normą EN 13407 : 2006 oraz dyrektywą zharmonizowaną 89/106/EEC i jest oznaczony symbolem Atest higieniczny CE ( deklaracja zgodności z normą dostępna na żądanie )
  • Producent posiada certyfi- kat ISO 9001 : 2008 ( Engi-
    neering , manufacturingt and trading stainless steel products ) : „konstruowanie , wytwarzanie i handel pro- duktami z nierdzewnej sta- li”.
  • Gwarancja producenta na ten produkt : 5 lat .