Mieszacze T70 , DN65 – DN100
Mieszacze T70 , DN65 – DN100
Mieszacze T70 , DN65 – DN100
Mieszacze T70 , DN65 – DN100

Nazwa: Mieszacze T70 , DN65 – DN100

Przeznaczenie

Urządzenie jest rekomendowane dla wszelkich zastosowań gdzie temperatura wody w instalacji musi być stała i precyzyjnie ustalona oraz możliwa do zmiany w dowolnym momencie :
• Technologie wymagające wody w stabilnej , ustalonej temperaturze : przemysł chemiczny , spożywczy , rzeźnie
• Regulacja temperatury w obiektach mieszkalnych : bloki , , hotele , szpitale
• Zbiorowe natryski z olbrzymim zapotrzebowaniem na wodę : kopalnie , huty , fabryki

Zalety

Mieszacz termostatyczny T70 oznacza komfort i bezpieczeństwo dla całej instalacji , która pracuje w dużym zakresie przepływów , od małych do bardzo dużych . Stabilna temperatura wody , ustalona na pożądanym technicznie poziomie ogranicza możliwości niepotrzebnych strat ciepła i minimalizuje osadzanie się kamienia w rurach . Generalnie czas pracy instalacji i poszczególnych urządzeń i ich połączeń ulega wydłużeniu , a ilość awarii znacznie spada .

Konstrukcja

Korpus wykonano z żeliwa . Części wewnętrzne mechanizmu wykonane są z mosiądzu lub brązu . Filtry są wykonane z nierdzewnej stali i montowane w każdym wejściowym kołnierzu . Mieszacz nie posiada wymiennej głowicy oraz nie ma wbudowanych zaworów zwrotnych . Zawory zwrotne trzeba przewidzieć i zamontować przed mieszaczem .

Charakterystyka techniczne

Standardowa kalibracja : od 10 do 50°C ( na życzenie od 30 do 70°C )
Maksymalne ciśnienie statyczne : 10 bar Maksymalne ciśnienie dynamiczne : 6 bar
Zalecane ciśnienie dynamiczne : 3 bar

Mieszacz toleruje różnice ciśnień między gorącą a zimną wodą, tym niemniej ciśnienie wody na wejściach nie powinno spadać poniżej 0,8 bar dla wielkości G i H oraz poniżej 0,5bar dla wielkości J . Generalnie , gdy ciśnienie wody gorącej spada poniżej 1,5 bar , ciśnienie wody zimnej musi być na podobnym poziomie .

Instalacja

Przyłącza kołnierzowe standard PN16
• Wejście wody gorącej z lewej , zimna woda z prawej
• Jeżeli dopływy są odwrotne , należy zamówić wersję specjalną „reverse”
• Woda gorąca nie może przekraczać 85°C
Schemat ideowy montażu mieszacza T70, na rysunku

Kalibracja

W konkretnych warunkach często dochodzi do konieczności wykalibrowania mieszacza. Jest to prosta procedura , którą przeprowadza się „w ruchu” , czyli podczas przepływu wody przez mieszacz . Instrukcja kalibracji jest podana w dołączonej instrukcji .