Mieszacz HEATSTA T2-15

Nazwa: Mieszacz termostatyczny do wody użytkowej HEATSTAT T2-15
Oznaczenie: T15-10B

Połączenia

Wejścia i wyjście ½” z zaciskami na rury miedziane 15 mm

Zabezpieczenia

Zawory zwrotne w standardzie , filtry siatkowe i zawory odcinające w złączkach kątowych IK15-21B.

Normy i standardy

PN EN 1111 ,PN EN 1287 , TMV2

Pole zastosowań

Obiekty publiczne i prywatne , hotele , łazienki publiczne , przedszkola , szkoły , domy opieki.

Parametry techniczne

  • Zakres nastaw temperatury wody : 35 – 50°C
  • Nastawa fabryczna : 46°C
  • Temperatura wody gorącej : 50 – 85°C
  • Minimalna różnica temperatury między wodą gorącą a zmieszaną : 5°C
  • Maksymalne ciśnienie statyczne : 10 bar
  • Ciśnienie robocze , dynamiczne : 0,2 – 5 bar
  • Wydajność : 25 l/min ( przy Δp = 10m H2O )
  • Mieszacz nie wymaga równych ciśnień zasilających ; producent zaleca jednak aby różnica ciśnień nie przekraczała 0,2 bar.