Mieszacz HORNE-20

Nazwa: Mieszacz termostatyczny do wody użytkowej HORNE-20
Oznaczenie: H20-11B

Połączenia

Wejścia i wyjście 3/4” z zaciskami na rury miedziane 22 mm.

Zabezpieczenia

Filtry siatkowe i zawory zwrotne.

Normy i standardy

PN EN 1111 ,PN EN 1287 ,brytyjski certyfikat BuildCert : National Health Service Model Engineering Specifications D08 Thermostatic Mixing Valves , standard TMV3

Pole zastosowań

Obiekty wymagające najwyższych zabezpieczeń przeciw oparzeniom : przedszkola , żłobki , szkoły, obiekty służby zdrowia, domy opieki,

Parametry techniczne

 • Zakres nastaw temperatury wody : 35 – 50°C
 • Nastawa fabryczna : 41°C
 • Temperatura wody gorącej : 52 – 85°C
 • Minimalna różnica temperatury między wodą gorącą a zmieszaną : 5°C
 • Maksymalne ciśnienie statyczne : 10 bar
 • Ciśnienie robocze , dynamiczne : 0,2 – 5 bar
 • Wydajność : 50 l/min ( przy Δp = 20m H2O )
 • Mieszacz nie wymaga równych ciśnień zasilających ; producent zaleca jednak aby różnica ciśnień nie przekraczała 0,2 bar

Wersje

 • H20-12B jak H20-11B ale z wieszakiem ściennym
 • H20-13B jak wyżej plus osłona z białego tworzywa
 • H20-21B jak H20-11B ale z zaworami odcinającymi kulowymi
 • H20-22B jak wyżej plus wieszak ścienny
 • H20-23B jak wyżej plus osłona z tworzywa
 • H20-11C i wszystkie wersje oznaczone jak powyżej z literką C zamiast B : wersje chromowane ( chrom techniczny)