Mieszacz HORNE-25

Nazwa: Mieszacz termostatyczny do wody użytkowej HORNE-25
Oznaczenie: H25-11B

Połączenia

Wejścia i wyjście 1” z zaciskami na rury miedziane 28 mm.

Zabezpieczenia

Filtry siatkowe i zawory zwrotne.

Normy i standardy

PN EN 1111 ,PN EN 1287 , standard TMV2

Pole zastosowań

Zasilanie zbiorowych natrysków publicznych w obiektach sportowych , szkolnych , w łaźniach fabrycznych i zakładowych.

Parametry techniczne

 • Zakres nastaw temperatury wody : 25 – 50°C
 • Nastawa fabryczna : 41°C
 • Temperatura wody gorącej : 52 – 85°C
 • Minimalna różnica temperatury między wodą gorącą a zmieszaną : 5°C
 • Maksymalne ciśnienie statyczne : 10 bar
 • Ciśnienie robocze , dynamiczne : 0,2 – 5 bar
 • Wydajność : 90 l/min ( przy Δp = 15m H2O )
 • Mieszacz nie wymaga równych ciśnień zasilających ; producent zaleca jednak aby różnica ciśnień nie przekraczała 0,2 bar.

Wersje

 • H25-11C j.w ale chromowany
 • H25-12B jak H25-11B ale z wieszakiem ściennym
 • H25-12C j.w. ale chromowany
 • H25-13B jak wyżej plus osłona z białego tworzywa