Mieszacz HORNE-32

Nazwa: Mieszacz termostatyczny do wody użytkowej HORNE-32
Oznaczenie: H32-DLB

Połączenia

Wejścia i wyjście 1 1/4”

Zabezpieczenia

Zawory zwrotne

Normy i standardy

PN EN 1111 ,PN EN 1287 , standard TMV2

Pole zastosowań

Zasilanie zbiorowych natrysków publicznych w obiektach sportowych , szkolnych , w łaźniach fabrycznych i zakładowych , a także do celów technologicznych oraz do zasilania pionów wody gorącej ( wersja do cyrkulacji )

Parametry techniczne

  • Zakresy nastaw temperatury wody : 15 – 32°C, 32-52°C , 45-62°C , 58-80°C
  • Max. temperatura wody gorącej : 85°C
  • Minimalna różnica temperatury między wodą gorącą a zmieszaną : 10°C
  • Maksymalne ciśnienie statyczne : 10 bar
  • Ciśnienie robocze , dynamiczne : 0,2 – 5 bar
  • Wydajność : 150 l/min ( przy Δp = 15m H2O )
  • Mieszacz nie wymaga równych ciśnień zasilających ; producent zaleca jednak aby różnica ciśnień nie przekraczała 0,2 bar

Wersje

  • H32-DLB – wersja „DEAD LEG” : woda do natychmiastowego zużycia
  • H32-R do układów z recyrkulacją wody zmieszanej