Mieszacz HORNE-40
Mieszacz HORNE-40

Nazwa: Mieszacz termostatyczny do wody użytkowej HORNE-40
Oznaczenie: H40-DLB , zdjęcie pierwsze , H40-R zdjęcie drugiej

Połączenia

Wejścia i wyjście 1 1/2”

Zabezpieczenia

Zawory zwrotne

Normy i standardy

PN EN 1111 ,PN EN 1287 , standard TMV2

Pole zastosowań

Zasilanie zbiorowych natrysków publicznych w obiektach sportowych , szkolnych , w łaźniach fabrycznych i zakładowych , a także do celów technologicznych oraz do zasilania pionów wody gorącej ( wersja do cyrkulacji )

Parametry techniczne

  • Zakresy nastaw temperatury wody : 15 – 32°C, 32-52°C , 45-62°C , 58-80°C
  • Max. temperatura wody gorącej : 85°C
  • Minimalna różnica temperatury między wodą gorącą a zmieszaną : 10°C
  • Maksymalne ciśnienie statyczne : 10 bar
  • Ciśnienie robocze , dynamiczne : 0,2 – 5 bar
  • Wydajność maksymalna: 270 l/min
  • Maksymalny spadek ciśnienia na mieszaczu : 1,2 bar

Wersje

  • H40-DLB – wersja „DEAD LEG” : woda do natychmiastowego zużycia
  • H40-R do układów z recyrkulacją wody zmieszanej