Mieszacz termostatyczny FNC
Mieszacz termostatyczny FNC
Mieszacz termostatyczny FNC
Mieszacz termostatyczny FNC

Nazwa: ULTRAMIX FNC – mieszacz termostatyczny specjalny do systemów bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Mieszacz termostatyczny ULTRAMIX FNC ma wszelkie cechy zwykłego mieszacza z precyzyjna głowicą termostatyczną typu TX , ale posiada wewnętrzny by-pass wody zimnej , który zapewnia przewodzenie wody zimnej bez tłumienia w przypadku zaniku ciśnienia lub parametrów po stronie wody gorącej . Jest rekomendowany do systemów bezpieczeństwa aby zasilać prysznice ratunkowe do całego ciała jak i do oczu i twarzy . Odbiorcy tych urządzeń to głównie :

 • Obiekty dydaktyczne , laboratoria szkolne , akademickie , pracownie chemiczne , fizyczne , biologiczne
 • Ośrodki badawcze prowadzące laboratoria chemiczne , biologiczne , analityczne
 • Zakłady przemysłu chemicznego , przetwórczego i inne ; wszędzie , gdzie wchodzi w grę kontakt z substancjami żrącymi , szkodliwymi , łatwopalnymi lub możliwy jest zapłon odzieży z innych powodów
 • Magazyny wyrobów chemicznych , substancji łatwopalnych , rampy przeładunkowe takich materiałów
  www.ultramix.pl
 • Stacje uzdatniania wody , oczyszczalnie ścieków , miejsca gdzie magazynuje się , dozuje lub utylizuje substancje szkodliwe , żrące , bądź łatwopalne

Zalety

Mieszacz ULTRAMIX FNC jest bardzo prosty i bezproblemowy w instalacji i obsłudze . Zapewnia komfort i bezpieczeństwo w bardzo szerokim zakresie przepływów . Konstrukcja mieszacza zapewnia bezpieczeństwo przeciw przegrzaniu i przeciw oparzeniom : woda gorąca jest automatycznie odcinana przy zaniku zasilania w wodę zimną . Specjalnie dla systemów ratunkowych BY-PASS wewnętrzny daje priorytet wody zimnej w przypadku zaniku ciśnienia wody gorącej : woda zimna dostarczana jest do odbiorników w takim przypadku bez tłumienia.

Oznaczenia

 • TX91FNC – korpus pokryty szarym tworzywem epoksydowym , pokrętło niebieskie , zakres kalibracji 10 – 50C , średnica przyłączy : 3 x ¾” , wydajność 56 l/min przy 3 bar
 • TX96FNC – cechy j.w. , ale średnica przyłączy 3 x 2” ; wydajność do 400 l/min przy 3 bar

  Na głowicy : oznaczenie typu TX1FNC poprzedzone jest cyframi : numerem tygodnia i roku produkcji ( np. 24-03 – 24-ty tydzień 2003 roku ) .

Konstrukcja

Korpus wykonano z mosiądzu . Jest on poryty szarym tworzywem i ma niebieskie pokrętło . Głowica typu TX : pokrywa z mosiądzu zamyka element termoczuły bimetaliczny i dwie membrany sterujące dopływem wody zimnej i gorącej . Głowica do korpusu mocowana jest dwiema uszczelnionymi śrubami ( lub więcej w zależności od modelu ) .

Właściwości

Mieszacze ULTRAMIX FNC są używane do regulacji temperatury wody . Odbiorniki wody termostatowanej instaluje się po stronie wyjścia z urządzenia . Standardowo urządzenia są wykalibrowane na zakres od 10° do 50°C z podziałką co 10° . Zanik wody gorącej nie powoduje tłumienia wody zimnej .
PARAMETRY

Parametry techniczne

Przyłącza gwintowane zewnętrznie w systemie calowym pasującym do większości systemów
Podstawowe wymiary i dane techniczne oraz diagram przepływu, przedstawiono na rysunku.

Zabezpieczenia przeciw legionelii

Mieszacze są tak skonstruowane , że pozwalają na dezynfekcję termiczną lub chemiczną bez demontowania korpusu . W trybie płukania ( patrz INSTRUKCJA ) głowica nie jest narażona na uszkodzenia . Seryjnie produkowane mieszacze ULTRAMIX FNC w trybie płukania pozwalają na :

 • przepłukać układ rur i zaworów ( konieczne przed uruchomieniem )
 • wprowadzić do układu substancje dezynfekujące ( np. chlor ) ; bez ryzyka zniszczenia termostatu bo w położeniu RINSE mechanizm termostatu nie ma styczności z przepływającą cieczą
 • podobnie można przeprowadzić szok termiczny układu w celu dezynfekcji bez ryzyka uszkodzenia termostatu ( T>70°C)

Budowa

Zawór mieszający ULTRAMIX składa się z korpusu (1), mechanizmu termostatycznego wbudowanego w pokrywę (2), który posiada filtry z nierdzewnej stali i zawory zwrotne , śrub mocujących ( 3) – od dwóch do www.ultramix.pl sześciu sztuk w zależności od modelu , osłony z szarego tworzywa (4) , i zespołu pokrętła (5) . Użyte materiały są odporne na korozję i zarastanie kamieniem kotłowym : korpus z brązu , śruby i popychacz z molibdenowej nierdzewnej stali , membrany są polietylenowo polipropylenowe , a termoczuły bimetal jest pokryty tworzywem Rilsan .

Instrukcja i obsługa

 • zalecane jest instalowanie zaworów odcinających na wejściach i na wyjściu z mieszacza . Pozwala to przeprowadzić wszelkie czynności serwisowe bez opróżniania układu
 • zalecane jest płukanie układu z użyciem dołączonego zestawu do płukania ( patrz instrukcja)
 • kalibracja : dopasowanie temperatury na skali pokrętła do temperatury wody opuszczającej mieszacz – zgodnie z instrukcją w pudełku
 • mieszacz umieszczony w obwodzie cyrkulacyjnym stawia opór hydrauliczny około 0,4 bar
 • mieszacz zasilający urządzenia końcowe ( natryski , umywalnie ,itp.) to opór hydrauliczny ok. 0,8 bar
 • konserwacja : przegląd z usuwaniem kamienia i przesmarowaniem uszczelnień typu o-ring :
  – co 18 miesięcy przy twardości wody ≥ 14 n = 25 TH
  – co 12 miesięcy przy twardości wody ≥ 18 n = 32 TH
  – co 6 miesięcy przy twardości wody ≥ 22 n = 40 TH

Normy i certyfikaty

Produkt jest zgodny z normami : EN1111 , EN 1287 , spełnia standard TMV2 oraz posiada atest PZH numer HK/W/0176/01/2010 .

Zawartość opakowania

1. zmontowany mieszacz
2. zespół pokrętła
3. śruby , uszczelka i klucz – zestaw do płukania
4. instrukcja